Dagindeling

Kinderen spelen in vastestamgroepen; met dezelfde kinderen en vaste juffen. Elke groep bestaat uit maximaal 16 kinderen.

08.30 uur-08.45uurInloop voor peuter en ouder/verzorger;vrij spel.
09.00 uur We gaan in de kring zitten. We beginnen de dag met een "bidliedje" en lezen een verhaal. Regelmatigis er een spel of een gesprek over eenthema. Daarna mogen de kinderenkiezen waar zemee gaan spelen of knutselen.
10.00 uur We gaan opruimen en tijd voor een toiletbezoek.
10.15 uur We gaan aan tafel om een biscuitje te eten en wat te drinken. We lezen hierna het bijbelverhaal en zingen liedjes.
10.45 uur Het aanbieden van een activiteit binnen of buiten. Bewegingsspelletjes, peutergym, etc.
11.15 uur Eindkring (soms verjaardagviering of afscheid).
11.30 uur "Dankliedje"en we gaan weer naar huis.

Voor de middag geldt hetzelfde programma, uiteraard met andere tijden. De inloop is 's middags van 13.10 uur-13.25 uur en het ophalen is om 15.30 uur.
Bij "inschrijving" vindt u informatie over de dagdelen.


Per januari 2023 worden de speeltijden:
Ochtend: inloop van 08.30 uur - 08.45 uur, ophalen om 12.00 uur.
Middag: inloop van 13.00 uur - 13.10 uur, ophalen om 15.45 uur.


Wij zijn gesloten tijdens de schoolvakanties. U kunt de data terug vinden op de kalender.