Klachtenregeling

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de handelwijze van De Flierefluiter in een concreet geval of in het algemeen. Loopt u niet te lang rond met deze gevoelens, maar praat erover met één van de medewerkers of met de leidinggevende van De Flierefluiter.

Blijft uw gevoel van ontevredenheid ook na het gesprek groot, dan kunt u overgaan tot het formeel indienen van een klacht bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Flierefluiter staat geregistreerd bij deze landelijke geschillencommissie. U kunt rekenen op een onafhankelijk en deskundig oordeel.

Wilt u meer weten? De Flierefluiter beschikt over een intern klachten reglement: Klachtenreglement 2022.pdf

Het afgelopen jaar waren er gelukkig (weer) geen klachten: Klachtenvrij - brief van de Geschillencommissie 2022.pdf