Ouderpagina

Welkom op de ouderpagina.

Onder de verschillende items in het submenuvindt u allerlei praktische zakendie u alsouder moet weten. Wij vragen u deze "leefregels" aandachtig door te lezen enhiermee rekening te houden wanneer uw kind komt spelen op 'De Flierefluiter'.
Daarnaast vindt u hier informatie over onze oudercommissie enouderbetrokkenheid. Ons beleidsplan kunt u vinden onder "organisatie" op de site.

Kalender

03 november 2021
Dankdag
27 december 2021
Kerstvakantie
28 februari 2022
Voorjaarsvakantie
Meer Kalender