VVE

Deze afkorting staat voor  Voor- en Vroegschoolse Educatie. Een vroege aanpak van achterstanden in de (taal)ontwikkeling kan een lastige start op de basisschool voorkomen. VVE is bedoeld voor kinderen op de peuteropvang, kinderdagverblijven en in groep 1 en 2 van de basisschool. Deze kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand of lopen het risico deze te krijgen. Deze kinderen worden doelgroepkinderen of risicokinderen genoemd. 

In ons beleidsplan staat o.a.het volgende:

Wij vinden het belangrijk om VVE programma's te gebruiken omdat:
* wij hierdoor (taal)achterstanden bij alle peuters van 2 tot 4 jaar, die in een achterstandssituatie verkeren of dreigen terecht te komen, willen voorkomen of beperken.
* wij door het gebruik van deze programma's alle peuters -en met name risicokinderen- een betere startpositie op de basisschool willen geven.
* deze programma's gericht zijn op de totale ontwikkeling van alle peuters/kleuters van 2 tot 6 jaar.

Op De Flierefluiter doen wij dit door:
*de VVE programma's 'Puk en Ko', 'Ik ben Bas' en 'Piramide', te gebruiken als inspiratiebron bij de uitgewerkte thema's.
*te werken met het taalstimuleringsprogramma 'Ik ben Bas'. 
*te observeren met behulp van ParnasSys, om zo goede inzichten te krijgen.
*activiteiten aan te passen; bijvoorbeeld door extra voor te lezen in de kleine kring of speciale spelletjes te doen.

Wat verstaan wij onder risicokinderen?
*Peuters die bij de testen van het consultatiebureau meerder malen onder het leeftijdniveau scoren.
*Peuters die uitvallen bij het observatiesysteem van "Ik ben Bas"  of in ParnasSys.       
*Als een peuter op sociaal-emotionele -, taal-  en/of speelwerkgedrag-ontwikkeling op meerdere aspecten middelmatig of onvoldoende scoren.
*Waarbij ouders/verzorgers de zorg in de thuissituatie herkennen.
*Wanneer pedagogisch medewerksters ervaren dat een peuter in zijn ontwikkeling achterblijft, ten opzichte van leeftijdgenootjes.


Wat bieden wij risicokinderen op De Flierefluiter?
*Meer dagdelen spelen (tot 6 dagdelen, dit wordt deels vergoed door de gemeente).
*Een "handelingsplan"; dit houdt in dat de pedagogisch medewerksters een aantal keren per week een gerichte VVE activiteit met de peuter onderneemt. Daarnaast is er een peuter IB'er op de peuteropvang die de peuter extra volgt. Deze activiteiten worden beschreven en geëvalueerd in het "handelingsplan". Geregeld zijn er evaluatiemomenten met ouders/verzorgers.
*Bij het vertrek naar de basisschool wordt hun overdrachtsformulier persoonlijk door de pedagogisch medewerkster toegelicht aan de groepsleerkracht van de basisschool (uiteraard met toestemming van de ouders/verzorgers). Ook wel 'warme overdracht' genoemd.

Verder werken wij voor alle peuters met een observatieformulier. Door kinderen te observeren krijgen wij zicht in hun ontwikkeling. Rond het derde jaar nodigen wij u uit voor een 'welbevindengesprek'. Voor vertrek naar de basisschool volgt er een tweede gesprek. Wij vinden het fijn om zo ervaringen over uw peuter te delen. Natuurlijk kunt u de leidsters tussentijds altijd aanspreken en indien nodig een extra gesprek aanvragen.

Beleidsplan VVE: Beleidsplan Voorschoolse Educatie FF aug 2020.pdf

Kalender

27 december 2021
Kerstvakantie
28 februari 2022
Voorjaarsvakantie
15 april 2022
Paasvakantie
Meer Kalender