Thuis hulp nodig? Homestart is dan wellicht iets voor u.

21 november 2022
Homestart werkt met geschoolde vrijwilligers die hulp kunnen bieden bij opvoedvragen en/of binnen gezinnen waar extra ondersteuning nodig is.
Homestart, voor wie?

Voorbeelden van gezinnen die aangemeld worden in combinatie met opvoedvragen:

  • Gezinnen die in een sociaal isolement leven, weinig netwerk hebben;
  • Gezinnen met lichte, alledaagse opvoedvragen;
  • Gezinnen waarvan de moeder of vader oververmoeid en/of onzeker is;
  • Gezinnen met een gehandicapt of ziek kind, een huilbaby of er is een tweeling of een drieling;
  • Gezinnen waarvan één van de ouders ziek is, er spanningen zijn door bv. verlies van werk;
  • Gezinnen die net in een nieuwe buurt wonen en de weg niet kennen;
  • Ouders die de Nederlandse taal niet goed spreken en veel vragen hebben;
  • Ouders die moeite hebben met het groter worden van kinderen en het andere (puberteit) gedrag;
  • Moeders die zwanger zijn, weinig netwerk hebben en zich voorbereiden op de komst van de baby.

Als ouders nog vragen hebben of twijfelen of de ondersteuning wel bij hen past dan is er de mogelijkheid om op donderdagavond 1 december Home-Start online te ontmoeten, zie bijlage. Dit initiatief is in samenwerking met Servanda georganiseerd. Ook sluiten er een ouder en vrijwilliger aan om hun ervaring met Home-Start te delen en eventuele vragen te beantwoorden.