Beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan en privacyreglement

0A2A0968

De Flierefluiter is een Christelijke peuteropvang.

Zij grondt zich op de Bijbel als Gods Woord en ontleent daaraan haar normen en waarden.

Onze visie is dat een mens, dus ook een kind, een uniek schepsel van God is. Die alleen werkelijk gelukkig kan zijn wanneer het in een goede relatie met zijn Schepper leeft. Deze visie dragen we uit door het vieren van de Christelijke feestdagen, het vertellen van Bijbelverhalen, maar zeker ook in de dagelijkse omgang met elkaar. Op deze manier hopen wij dat de peuters hierdoor iets mogen zien en ervaren van Gods grote liefde voor hen.

De Flierefluiter wil een veilige en vertrouwde omgeving bieden, waarin peuters worden begeleid, verzorgd en uitgedaagd. Het samenspelen met andere kinderen is daarbij belangrijk, maar ook is er aandacht voor elk kind apart.

In onze peuteropvang willen wij kinderen tussen de 2 en 4 jaar de gelegenheid geven om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dit alles doen we uiteraard volgens de regels en richtlijnen die zijn vastgelegd in ons beleidsplan. Dit beleidsplan ligt ter inzage op onze locatie. U kunt het uiteraard ook direct downloaden:

Missie en visie

Op onze opvang heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Flierefluiter heeft een hecht, gemĂȘleerd team dat met hart en ziel opvang voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar de opvang gaan.