Veilig en vertrouwd

Wij willen dat De Flierefluiter een veilige en vertrouwde plek is, waar iedere peuter zich prettig voelt. Ieder kind is uniek.

foto website veilig en vertrouwd

De medewerksters benaderen de peuters op een positieve manier. Dit doen we in de basis vanuit ons Christelijk geloof. Ieder kind is bij ons welkom ongeacht geloof of cultuur. Om te zorgen voor stabiliteit voor de peuters staan er altijd twee vaste pedagogisch medewerksters op de groep. We hebben bij ziekte zoveel mogelijk vaste invallers, zo is er voor een peuter altijd een vertrouwd gezicht.

Missie en visie

Op onze opvang heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Flierefluiter heeft een hecht, gemĂȘleerd team dat met hart en ziel opvang voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar de opvang gaan.