Missie en visie

Ieder kind is een uniek schepsel van God. Op De Flierefluiter heerst een warme en ontspannen sfeer. De pedagogisch medewerksters zorgen er voor dat iedere peuter zich welkom voelt.

0A2A0753

In ons beleidsplan staat: “Het doel van de peuteropvang is een veilige en uitdagende plek bieden, waardoor jonge kinderen gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen. Hierbij is onze grondslag de Bijbel, het woord van God. In een sfeer van warmte en geborgenheid willen we iets uitstralen van Gods liefde voor volwassenen en kinderen.”

Missie en visie

Op onze opvang heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Flierefluiter heeft een hecht, gemêleerd team dat met hart en ziel opvang voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar de opvang gaan.