Spelenderwijs

Op De Flierefluiter mogen de peuters op hun eigen tempo groeien in hun ontwikkeling. Dit gaat spelenderwijs.

0A2A0740

De pedagogisch medewerksters zorgen voor een leerzame en uitdagende omgeving. Alles gaat spelenderwijs. Door te spelen doen jonge kinderen kennis op en ontwikkelen ze vaardigheden. Ze spelen en leren met elkaar en van elkaar. De juffen hebben daarbij aandacht voor ieder kind.

Missie en visie

Op onze opvang heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Flierefluiter heeft een hecht, gemĂȘleerd team dat met hart en ziel opvang voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar de opvang gaan.