Wat kost peuteropvang

De peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. U betaalt aan ons elke maand een ouderbijdrage.

0A2A0062

U kunt een deel van deze kosten terugkrijgen:

Tweeverdieners en alleenstaande werkende ouders/verzorgers kunnen bij de belastingdienst de (inkomensafhankelijke) kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl De toeslag ontvangt u zelf; u betaalt het volledige bedrag aan de peuteropvang.

De ouders/verzorgers die in Hardinxveld wonen - en die geen gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag - kunnen aanspraak maken op de (inkomensafhankelijke) gemeentetoeslag. De aanvraag van de toeslag bij de gemeente doet u bij de peuteropvang. Stuurt u een mail naar info@flierefluiter.info en u ontvangt alle informatie hierover.

U betaalt elke maand een vast bedrag aan De Flierefluiter. Deze ouderbijdrage wordt vooraf van uw bankrekening afgeschreven. De ouderbijdrage zal rond de 27ste van de maand worden geïncasseerd. De ouderbijdrage wordt in twaalf maanden met u verrekend. De betaling loopt dus in de vakanties door, toch betaalt u maar voor 40 (school)weken. Het bedrag wordt alleen verdeeld over 12 (betaal)maanden per jaar.

De plaatsingsdatum die u doorgeeft is de 1ste of de 16de van de maand. (per hele of halve maand). Vanaf die datum heeft u recht op toeslag; u betaalt tenslotte ook vanaf deze datum de ouderbijdrage. Ouders met recht op kinderopvangtoeslag: Als er iets wijzigt in de overeenkomst (bijvoorbeeld: uw kind gaat van 1 dagdeel naar 2 dagdelen spelen), dan geeft u zelf de wijziging door aan de belastingdienst. Hetzelfde geldt bij vertrek van uw kind; u geeft zelf de einddatum door aan de belastingdienst.

Heeft uw kind een VE-indicatie gekregen van het consultatiebureau? Dan mag uw kind extra uren naar de peuteropvang. Een peuter mag dan meer dagdelen (5 dagdelen=16 uur) spelen. U betaalt dan de helft zelf (is 8 uur per week) en de gemeente betaalt de andere 8 uur. De VE plaatsing gaat in overleg met de medewerksters en/of de manager.

Bedragen (de toeslag is hier nog niet vanaf):1x spelen ochtend € 106,40 1x spelen middag € 83,60 2x spelen € 190,00 VE 16 uur spelen; u betaalt 8 uur en de gemeente de overige 8 uur.

Gegevens op een rij: LRKP registratienr. Merwedestraat: 154635765 / LRKP nr Noordstraat: 192414392 / LRKP nr Pauwtjesmolen: 645993748 Rabobank: Iban:NL25 RABO 0301 9288 86 - KvK 2437907

Missie en visie

Op onze opvang heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Flierefluiter heeft een hecht, gemêleerd team dat met hart en ziel opvang voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar de opvang gaan.