Inspectie

De Flierefluiter zorgt voor een veilige omgeving waarin de peuters met plezier kunnen spelen. Daarbij is het pedagogisch klimaat en goed geschoold personeel belangrijk. Wij zijn een professionele peuteropvang, waarbij wij gebonden zijn aan wet- en regelgeving. Het nakomen hiervan wordt frequent gecontroleerd door Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

0A2A0688

Missie en visie

Op onze opvang heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Flierefluiter heeft een hecht, gemĂȘleerd team dat met hart en ziel opvang voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar de opvang gaan.