Welkom

Voordat uw kind start op de groep wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismaking. U komt dan samen met uw peuter een kijkje nemen op de locatie. U ontmoet de pedagogisch medewerksters op de groep en kunt uw vragen stellen. Ook horen zij graag hoe het met uw peuter thuis gaat. De kennismaking duurt ongeveer een half uur en uw peuter gaat daarna weer mee naar huis.

0A2A0151

De eerste keer

De eerste keer dat u uw kind wegbrengt, is soms wel spannend. Kijk hoe het gaat en wat bij uw peuter past. Sommige ouders doen eerst een spelletje samen met hun kind, andere ouders zeggen hun kindje na binnenkomst gedag en zwaaien bij het raam. Als u afscheid heeft genomen, verlaat u dan snel de speelruimte ook wanneer uw peuter huilt. De ervaring leert dat - wanneer een ouder uit het zicht is - het kind weer snel gaat spelen. Als het echt niet gaat, dan bellen wij u. Geen nieuws is goed nieuws in dit geval! Maar natuurlijk mag u ook zelf even bellen, de medewerksters vertellen u graag hoe het gaat.

Onze openingstijden

Onze openingstijden zijn van: 's morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur en 's middags van 13.00 uur tot 15.45 uur. Wordt uw kind door een iemand anders opgehaald, dan moet dat aan de medewerksters doorgegeven worden; wij mogen uw kind anders niet meegeven. Belt u ook naar de locatie wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet komt spelen.

Missie en visie

Op onze opvang heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Flierefluiter heeft een hecht, gemĂȘleerd team dat met hart en ziel opvang voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar de opvang gaan.