Klachtenregeling

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de handelwijze van De Flierefluiter in een concreet geval of in het algemeen. Loopt u niet te lang rond met deze gevoelens, maar praat erover met één van de medewerkers of met de leidinggevende van De Flierefluiter.

0A2A0022

Blijft uw gevoel van ontevredenheid ook na het gesprek groot, dan kunt u overgaan tot het formeel indienen van een klacht bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Flierefluiter staat geregistreerd bij deze landelijke geschillencommissie. U kunt rekenen op een onafhankelijk en deskundig oordeel.

Wilt u meer weten? De Flierefluiter beschikt over een intern klachten reglement: Klachtenreglement 2022.pdf

Het afgelopen jaar waren er gelukkig (weer) geen klachten: Klachtenvrij - brief van de Geschillencommissie 2022.pdf

Missie en visie

Op onze opvang heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Flierefluiter heeft een hecht, gemêleerd team dat met hart en ziel opvang voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar de opvang gaan.