Ziekte en zorg

Als uw kind op de peuteropvang ziek wordt dan verzorgen de medewerksters uw peuter liefdevol. Er wordt in ieder geval contact met de ouders opgenomen en bij geen gehoor wordt het door u opgegeven noodnummer gebeld.

0A2A0686

Het kan in spoedgevallen noodzakelijk zijn medische hulp in te roepen of met het kind naar de huisarts te gaan. In dergelijke gevallen wordt zo snel mogelijk contact met u gezocht.

U kunt op het plaatsingsformulier aangeven of uw peuter een ziekte of allergie heeft. Zo kunnen de medewerksters hier rekening mee houden.

Indien uw kind medicijnen nodig heeft tijdens het spelen op de peuteropvang, dan vult u een "medicatieformulier" in. De medewerksters weten dan precies wanneer het kind medicijnen nodig heeft, in welke hoeveelheid en hoe het toegediend moet worden. Het formulier is verkrijgbaar op de locatie.

Daarnaast kunnen er zich in de thuissituatie momenten voordoen die veel indruk maken op uw kind of er voor zorgen dat hij/zij prikkelbaar wordt. U kunt hierbij denken aan: een ziek gezinslid, een ouder die naar het ziekenhuis moet, een sterfgeval, etc. Wanneer u merkt dat uw kind een gedragsverandering vertoont, vragen wij u dit te bespreken met de medewerksters. Zij kunnen hier rekening mee houden en de juiste aandacht geven aan uw peuter. Vanzelfsprekend gaan wij integer en vertrouwelijk om met uw informatie.

Alle leidsters zijn in het bezit van een BHV diploma en kinder-EHBO. Zij worden jaarlijks bijgeschoold.

Missie en visie

Op onze opvang heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Flierefluiter heeft een hecht, gemĂȘleerd team dat met hart en ziel opvang voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar de opvang gaan.