Ontwikkelen op eigen tempo

Peuters moeten zich veilig voelen op de peuteropvang, pas dan kan een peuter zich goed ontwikkelen. De pedagogisch medewerksters zorgen voor een veilige en gezellige plek waar een peuter zich welkom voelt.

0A2A0337

De peuteropvang biedt ook extra ondersteuning voor kinderen die een (taal)ontwikkelingsachterstand hebben. Ze krijgen de mogelijkheid om meerdere dagdelen te komen spelen zodat hun ontwikkeling nog meer gestimuleerd wordt. Hiervoor is een speciaal VE programma. Alle medewerksters zijn VE geschoold zodat ze de kinderen zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden.

Missie en visie

Op onze opvang heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Flierefluiter heeft een hecht, gemĂȘleerd team dat met hart en ziel opvang voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar de opvang gaan.