Oudercommissie

Op alle locaties hebben wij een oudercommissie. Deze oudercommissie bestaat uit minimaal twee ouders. Elke ouder die de christelijke identiteit van onze peuterspeelzaal onderschrijft, kan lid worden van de oudercommissie.

0A2A0968

De oudercommissie behartigt de belangen van ouders en kinderen. Bovendien denken ze met het management mee over een verdere ontwikkeling en verbetering van de pedagogische kwaliteit van de organisatie. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de organisatie. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet Kinderopvang. De oudercommissie heeft een reglement vastgesteld dat bestaat uit twee delen: het algemene reglement en het huishoudelijk reglement.

Missie en visie

Op onze opvang heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Flierefluiter heeft een hecht, gemĂȘleerd team dat met hart en ziel opvang voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar de opvang gaan.