Dagindeling

Tijdens de inloop komen de ouders/verzorgers de peuters brengen en is er gelegenheid de juffen kort te spreken. Op de ochtend is de inloop van 8.30 uur- 08.45 uur en ’s middags is dit van 13.00 uur- 13.10 uur.

0A2A0110

Tijdens de inloop mogen de peuters gelijk gaan spelen. Dit kan in de diverse hoeken, maar ook aan de tafels. Na het vrije spel gaan de peuters in een kring zitten. We beginnen de dag met een “bidliedje” en lezen een prentenboek en/of praten over het thema, daarna mogen de kinderen kiezen uit het themamateriaal. Ze gaan daarmee spelen of knutselen.

Daarna gaan we opruimen en er is een ‘toiletmoment’. Alle peuters gaan aan de tafel zitten, ze krijgen een kaakje en drinken. Er wordt een Bijbelverhaal verteld en we zingen met elkaar. Dan is het tijd om te bewegen, binnen of buiten op het plein.

De ochtend duurt langer dan de middag, daarom krijgen de peuters later op de ochtend nog wat fruit. Daarna is er nog tijd voor een spel, een verhaal of een andere activiteit.

De volgorde van de activiteiten kan verschillen per groep, dit heeft te maken met o.a. het thema, de beschikbaarheid van een externe ruimte (plein/gymzaal) of met het weer.

Wij zijn tijdens de schoolvakanties gesloten. Meer weten? Zie onze kalender.

Missie en visie

Op onze opvang heerst er een goede sfeer en is er een open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen.

Het team

De Flierefluiter heeft een hecht, gemêleerd team dat met hart en ziel opvang voor de kinderen verzorgt. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar de opvang gaan.